Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän ja Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uuden liittymän rakentaminen on alkanut. Liittymän rakentaminen vaikuttaa kevyenliikenteen väylään.

Kevytliikenne ohjataan vanhan kauppakiinteistön kohdalta väliaikaiselle työmaan läpi kulkevalle aidatulle ohikulkureitille. Ohikulkureitti ei ole asfaltoitu, vaan se on sorapäällysteinen. Työmaa-alue aidataan, ja kiertotie merkitään molemmista suunnista. Työn on määrä valmistua 1.10.2021.

Aluehallintoviraston vesilain mukainen lupa on saanut lainvoiman 6.8.2021. Kuningattarenrannan keskivaiheen rantapenkereen rakentaminen alkaa viikolla 33. Viikolla 34 alkaa rantapenkereen edustan ruoppaaminen.

Saaristotien ja Mannerheiminkadun uusi liittymä ja keskivaiheen rantapenger liittyvät vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi