Terveyskeskuksen kiirevastaanotolla henkilöstövajetta viikolla 2

terveyskeskus hälsovårdscentral

Terveyskeskuksen kiirevastaanotto ja lääkäri-hoitajavastaanotto toimivat viikolla 2 hyvin pienellä työntekijämäärällä. Asiakkaiden on varauduttava tavallista pitempiin odotusaikoihin.