Uudenmaan jätehuoltoviranomainen tiedottaa: Kotikompostoinnista tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle

komposti

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.  

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on avannut lomakkeen, jolla kompostoinnista ilmoitetaan. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa paperille ja lähettää postitse. Sen voi myös pyytää puhelimitse. Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistön tietojen lisäksi muun muassa kompostoinnista vastaavan henkilön tiedot, lämpöeristettyjen kompostoreiden tilavuudet ja määrä sekä käyttökuukaudet eli aika, jolloin asukkaat kompostoivat.  Myös Rosk’n Rollin asiakasnumero on täytettävä.

Ilmoitusvelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen alueella 1.9.2022, mutta ilmoituksen saa mielellään tehdä jo nyt. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Puutarhajätteen, kuten risujen ja haravointijätteen, kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Jätehuoltoviranomainen tallentaa tiedot lakisääteiseen kompostointirekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään Suomen biojätteen kierrätysasteen laskentaan. Suomen tavoite biojätteen kierrätykselle on jopa 65 % vuoteen 2027, kun se oli 42 % vuonna 2020.

Kodin biojätteiden kompostointi itse tai yhdessä naapurin kanssa on hyvä tapa vähentää sekajätteen määrää. Kompostoimalla saa ravinteet kiertoon omalla pihalla.  Biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.

Lisätietoja ilmoituksesta voi kysyä sähköpostitse ujlk@ujlk.fi tai puhelimitse 020 690 145.