Vesiliikelaitos tiedottaa Isnäsin ylimääräisistä mangaaninäytteistä

Ympäristöterveydenhuolto otti ennen verkostohuuhteluita kahdeksan vesinäytettä asukkaiden kodeista eri puolilta verkostoa. Suurin osa tuloksista oli mangaanin osalta laatutavoitteen mukainen, mutta kahdessa havaittiin pieni ylitys. Havaituista pitoisuuksista ei ympäristöterveydenhuollon mukaan aiheudu terveydellistä haittaa.

Verkoston huuhtelu toteutettiin viikolla 23. Isnäsiin syötetään tällä hetkellä pääasiassa Loviisanseudun Vesi Oy:n vettä, joka tulee Liljendalista. Huippukulutuksella ei kuitenkaan saada tarpeeksi vettä linjaa pitkin, joten Isnäsin vedenottamoa ei voida poistaa käytöstä. Vesiliikelaitos selvittää seuraavaksi mangaaninpoistolaitteiston toteuttamista vedenottamolle.

Mikäli talousvedessä havaitaan sakkaa tai väriä, tulee vettä juoksuttaa. Vedenlaatuhäiriöistä pyydetään ilmoittamaan Loviisan Vesiliikelaitoksen päivystäjälle numeroon 0440 555 902.