Amnell-Holzhäuser Elina

Förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör

Tel + 358 440 555 216

elina.amnell@loviisa.fi

Enhet: Stadskansli, Stadskanslicentralen