Just nu!

Glädjande respons om parkerna i Lovisa

Vi frågade i mobilappen Morjens vad Lovisaborna tycker om stadens parker. Svaren var mycket intressanta och responsen glädjande positiv, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman. Hon har...
Läs mera

Evenemang

Sociala medier