Just nu!

Stadsstyrelsen beslöt om tillfälliga lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio

Harjurinteen koulus och Loviisan lukios läsår inleds i tillfälliga lokaler på olika håll i staden. Stadsstyrelsen fattade beslut i frågan på ett extraordinärt möte den...
Läs mera

Evenemang

Sociala medier