Just nu!

Byaskjussen utvidgas från Liljendal mot Lovisa centrum

Transporttjänsten Byaskjussens trafikeringsområde har utvidgats från Liljendal–Forsby–Gammelby-området till Pernå kyrkoby, Hopom, Haddom, Kuggom och Lovisa centrum. Även trafikeringstiderna har förändrats.
Läs mera

Evenemang

Sociala medier