Just nu!

Stadfullmäktige beslutar om skattesatser först i november och om Forsby hälsostations framtid i december

Stadsfullmäktige i Lovisa bordlade besluten om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen på sitt sammanträde 16.10.2019. Ärendet om flyttningen av verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationen remitterades för...
Läs mera

Evenemang

Sociala medier