Just nu!

Påminnelse: Du hinner ännu lämna din åsikt om Drottingstrandens planutkast

De alternativa planutkasten för Östra stranden av Lovisaviken finns till påseende. Du kan lämna in din åsikt om utkasten via en webbenkät ända till 16.8.
Läs mera

Evenemang

Sociala medier