Just nu!

Svar på frågor om coronavirussituationen har lagts till Covid19-sidorna på stadens webbplats

Liksom resten av Nyland är Lovisa trots det höga incidenstalet fortfarande i upptrappningsskedet. Detta beror på att det finns andra mätare som relaterar till kriterierna...
Läs mera

Sociala medier