Just nu!

Beslut om konkurrensutsättningarna för Svartholm – en ny företagare ansvarar för både trafikeringen och sommarkaféet

Svartholms kaféverksamhet och linjetrafik konkurrensutsattes då den föregående avtalsperioden gick ut. Turisttjänstföretaget TMSJ Group Oy vann såväl anbudsförfarandet för kaféverksamheten som linjetrafikupphandlingen. Bägge avtalen ingås...
Läs mera

Sociala medier

    Share This