Eriksson Johanna

Fastighetsregisterskötare

Tel Telefontid må och to 9-11

Tel +358440555418

johanna.eriksson@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Mätningsbyrån, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Registrering av stadens fastigheter.