Hoff Sofia

Chef för småbarnspedagogik

Tel 044 349 3132

sofia.hoff@loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd