Jokinen Sisko

Tel Telefontid må och to 9-11

Tel +358 44 055 53 44

sisko.jokinen@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901 Lovisa

Enhet: Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Kundservice i planläggningsfrågor som gäller det gamla Lovisa.