Jokinen Sisko

Planläggare

Tel Telefontid må och to 9-11

Tel +358 44 055 53 44

sisko.jokinen@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901 Lovisa

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Detaljplanering och till den tillhörande undantagslov.