Luukkonen Marko

chef för stadsplaneringsavdelningen

Tel Telefontid må och to 9-11

Tel +358 44 055 54 03

marko.luukkonen@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901 Lovisa

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Generalplanläggning, utlåtanden, planläggningsansökningar, avtal, kommunikation som anknyter till ansvarsområdet.