Mazaeva Viktoria

Planeringsassistent

Tel må, to kl 9-11

Tel +358 40 737 8898

viktoria.mazaeva@loviisa.fi

Östra Tullgatan 17 / PB 77, 07901 Lovisa

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Kartbeställningar och kartutdrag samt arkivering.