Nygård Carina

Museiassistent

Tel +358444505009

carina.nygard@loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Lovisa stads museum