Pihlaja Sirpa

Tel 040 355 24 10

sirpa.pihlaja@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur

Kommunikationssekretare