2018 vilkas matkailuvuosi Loviisassa

Loviisan matkailulla oli hyvä vuosi 2018. Vilkasta oli joka puolella kaupunkia, mutta varsinkin merelliset kohteet olivat suosittuja.

Sekä Svartholman reittiliikenne että saaren näyttely houkuttelivat selvästi enemmän kävijöitä kuin edellisvuonna. Myös vierasvenesatamassa käyneiden venekuntien määrä nousi hieman. Kaupungin hallinnoimissa museoissa kävi yhteensä noin 23 000 henkeä.

Leirintäalueella eli Loviisa Campingilla oli noin 1 500 yöpyjää kesäkuun puolenvälin ja syyskuun alun välillä. Noin 750 yöpymisvuorokautta vietettiin asuntovaunuissa tai -autoissa, noin 200 teltassa.

– Tämä oli todella hyvä alku leirintäalueelle, jonka toiminnan Loviisan kaupunki otti hoitaakseen lyhyellä varoitusajalla loppukeväästä 2018, matkailusihteeri Lilian Järvinen kertoo.

Eri kesätapahtumissa kävi runsaasti ihmisiä, ja varsinkin loppukesällä Strömforsin ruukkialueella oli vilkasta.

– Ehkä valinta Vuoden uusmaalaiseksi kyläksi 2018 on houkutellut matkustajia tutustumaan alueeseen, Järvinen pohtii.

Kahtena joulukuun viikonloppuna järjestetty Loviisan Joulu kasvoi roimasti vuonna 2018. Tämä näkyi paitsi joulukodeissa ja -markkinoilla, myös Loviisan matkailutoimiston lisääntyneenä kävijämääränä. Kaiken kaikkiaan matkailutoimistolla oli yli 3 000 kävijää viime vuonna.

Taulukko: kävijä-/matkustajamäärät Loviisan kohteissa vuosina 2017 ja 2018

2017 2018
Svartholman laivareitti 1 450 n. 2 000
Svartholman näyttely 1 900 n. 2 600
Matkailutoimisto koko vuosi 3 469 3 133
Matkailutoimisto Loviisan joulu
(ulkomaalaisten osuus)
274 (53) 930 (341)
Vierasvenesatama, venekunnat 1 344 1 370