Kommentoi luonnosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024

Kuntalaiset voivat 5.8.–31.8.2021 kommentoida luonnosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024.2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024.

Vapaita kommentteja voi antaa Webropol-kyselyssä.

Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus ja suunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Hyvinvointikertomuksen laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ja ylikunnallinen lasten ja nuorten yhteensovittava johtoryhmä.
Lasten ja nuorten yhteensovittava johtoryhmä käsittelee kommentit syyskuussa, jonka jälkeen asiakirja menee lautakuntien käsiteltäväksi ja Loviisan kaupunginvaltuuston sekä Lapinjärven kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2021.

Luonnos lasten ja nuorten hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024 löytyy kaupungin verkkopalvelusta. Sieltä löydät myös aikaisempien vuosien hyvinvointikertomukset, hyvinvointisuunnitelmat ja vuosittaiset hyvinvointikatsaukset.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö (lasten ja nuorten palvelut) ja HYTE-työryhmän puheenjohtaja Jaana Iivonen, jaana.iivonen@loviisa.fi, puh. 0440 555 471