Merja Sillanpää on kansalaisopistojen uusi rehtori

Loviisan kaupungin sivistyslautakunta teki valinnan kokouksessaan 31.1.2018.

Filosofian tohtori Merja Sillanpää valittiin Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin yhteiseksi rehtoriksi. Hän on eläkkeelle siirtyneen Eija Temmes-Silvosen seuraaja.

Sillanpää valittiin rehtoriksi yhteensä yhdeksästä hakijasta. Viittä hakijaa haastatteli ryhmä, jonka muodostivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonna Hinttaniemi, Valkon kansalaisopiston johtokunnan puheenjohtaja Jaakko Isotalo, Lovisa svenska medborgarinstitutin johtokunnan puheenjohtaja Thomas Rosenberg ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm. Haastatteluryhmä esitti Sillanpään valintaa yksimielisesti.

Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten täyttämisen lisäksi rehtorilla tulee olla hyvät pedagogiset ja henkilöstöjohtamisen taidot. Rehtorilla tulee lisäksi olla hyvät vuorovaikutustaidot, organisointikykyä ja kehittämishalukkuutta.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.