Strömfors vuoden uusmaalainen kylä

Strömforsin ruukki talvella Strömfors bruk på vintern

Uudenmaan maakuntahallitus on valinnut vuoden 2018 uusmaalaiseksi kyläksi Loviisan Strömforsin.

Strömfors sijaitsee ruukkialueella Kymijoen läntisimmän haaran varrella. Matkaa Loviisan keskustaan on 18 kilometriä. Valintaperusteet olivat kylän tavoitteellinen kehittäminen, asukkaiden vuorovaikutus, elinympäristön vaaliminen ja paikallinen yrittäjyys. Tänä vuonna erityisteemana oli kulttuuri ja muutos.

Aktiiviset asukkaat ja toimijat saavat kiitosta

Maakuntahallitus perustelee valintaansa näin:

Strömforsin toimijoiden yhteistyötä leimaa voimakas kehittämisen ote. Kyläläiset ovat ottaneet omiin käsiinsä poikkeuksellisen laajan vastuun alueen palvelujen turvaamisesta. Omaleimainen ja viehättävä ruukkikylä on herätelty uuteen loistoon ympärivuotisilla tapahtumilla. Kylän aktiivit ovat myös temmanneet nuorison mukaan toimintaan.

Strömforsin historiallisesti merkittävä miljöö, jonka ruotsinvallan aikaiset patruunasukupolvet loivat, on säilytetty lähes ennallaan idyllisen kauniina kokonaisuutena.

Paikallisen kyläyhdistyksen toiminta-alue kattaa kylää laajemman, koko entisen Ruotsinpyhtään kunnan alueen. Yhdistyksen työ on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Kyläyhdistyksen rinnalla, hyvänä kumppanina, toimii alueen yritysten perustama Vireä Strömfors ry.

Juhlat alkuvuodesta

Uudenmaan liiton tunnustuksesta kisasi tänä vuonna 13 kylää, joita asukkaat ja yhdistykset ehdottivat. Palkintoraati valitsi näistä kolmen kärjen. Lopullisen päätöksen palkittavasta teki maakuntahallitus.

Uudenmaan liitto nimeää vuorovuosin kylän ja kaupunginosan, ja palkitsee voittajan 2 000 euron avustuksella tuleviin kehittämistoimiin. Vuoden 2018 palkintoa juhlitaan Strömforsissa alkuvuodesta, jolloin kyläläisille luovutetaan myös seinälaatta muistoksi.

Uudenmaan liiton tiedote