Aloite Suolatorin nupukivipäällystyksestä elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa 28.10.2021

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 28.10. on aiheena muun muassa vuoden 2021 kaavoituskatsaus, lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022–2025 sekä valtuustoaloite Suolatorin päällystyksen saattamisesta alkuperäiseen muotoonsa.

Lausuntoehdotuksessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022–2025 nostetaan esille erityisesti uusien kevyen liikenteen väylien tarvetta, muun muassa Ruotsinpyhtään kirkonkylä–Ahvenkoski tieosuuden osalta.

Kokouksessa otetaan myös kantaa myös vuoden 2021 kaavoituskatsaukseen. Katsaus antaa kattavan kuvan siitä, mitä Loviisan kaupunkisuunnittelussa on vireillä. Löydät katsauksen esityslistan liitteistä.

Lisäksi lautakunta käsittelee valtuustoaloitetta Suolatorin nupukivipäällystyksen rakentamisesta alkuperäiseen kuntoon. Päätösehdotuksen mukaan seuraavaksi laaditaan suunnitelma toteutuksesta, josta pyydetään lausunnot muun muassa museovirastolta ja alueen asukkailta.

Esityslista 28.10.2021