Fullmäktigemotion om nubbstensbeläggning till Saltbodtorget i näringslivs- och infrastrukturnämnden 28.10.2021

På näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 28.10 behandlas bland annat planläggningsöversikten för 2021, ett utlåtande till NTM-centralen om planen för väghållande och trafiken 2022–2025 samt fullmäktigemotionen om att återställa beläggningen på Saltbodtorget till sin ursprungliga form.

I förslaget för utlåtande till NTM-centralen lyfts särskilt behovet av nya lättrafikleder fram, bland annat på vägavsnittet mellan Strömfors kyrkby och Abborrfors på landsväg 1792.

På mötet tar man även ställning till planläggningsöversikten för 2021. Översikten ger en omfattande överblick av vad som är på gång inom stadsplaneringen i Lovisa och finns tillgänglig som bilaga till föredragningslistan.

Vidare behandlas en fullmäktigemotion om att återställa beläggningen på Saltbodtorget till sin ursprungliga form. Förslaget till beslut är att göra upp en plan för projektet gällande vilken man sedan begär utlåtanden bland annat av museiverket och invånarna i området.

Föredragningslista 28.10.2021