Aluevaalien järjestelyt kaupunginhallituksessa 25.10.2021

Raatihuone kesällä torilta päin

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee 25.10. muun muassa aluevaalien järjestelyjä, lausuntoa liittyen Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen sekä vanhusneuvoston jäsenvalintaa.

Kokouksessa päätetään tulevien aluevaalien äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022 ja ennakkoäänestys järjestetään ajanjaksolla 12.–18.1.2022.

Kokouksessa käsitellään lisäksi vanhusneuvoston jäsenten valintaa vuosille 2021–2025. Vanhusneuvosto on pysyvä, neuvoa-antava elin, joka edustaa Loviisan ikäihmisiä ja valvoo heidän etujaan kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus päättää myös lausunnon antamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle liittyen Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Arviointiselostus koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstä poistoa. Lausuntoesityksessä Loviisan kaupunki kannattaa vaihtoehtoa, jossa yhtiö jatkaisi molempien laitosyksiköiden käyttöä enintään noin 20 vuotta voimassa olevien käyttölupajaksojen jälkeen.

Kaupunginhallituksen esityslista 25.10.2021