Välfärdsområdesvalets arrangemang behandlas i stadsstyrelsen 25.10.2021

Raatihuone kesällä torilta päin

Lovisa stadsstyrelse behandlar 25.10.2021 bland annat välfärdsområdesvalets arrangemang, ett utlåtande gällande miljökonsekvensbeskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa samt valet av medlemmar i äldrerådet.

På sammanträdet bestäms röstningsställen och deras öppethållningstider för det kommande välfärdsområdesvalet. Valdagen infaller söndag 23.1.2022 och förhandsröstningen 12–18.1.2022.

Stadsstyrelsen behandlar även valet av medlemmar i äldrerådet för 2021–2025. Äldrerådet är ett bestående, rådgivande organ som företräder de äldre i Lovisa och bevakar deras intressen i det kommunala beslutssystemet.

Vidare beslutar stadsstyrelsen om att ge ett utlåtande gällande miljökonsekvensbeskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa åt arbets- och näringsministeriet. Konsekvensbeskrivningen gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kärnkraftverket. I förslaget understöder Lovisa stad alternativet i vilket bolaget fortsätter driften av båda kraftverksenheterna i högst cirka 20 år efter att de gällande drifttillståndsperioderna löpt ut.

Stadsstyrelsens föredragningslista 25.10.2021