Apotti-järjestelmä käyttöön Inkoossa, Loviisassa, Kirkkonummella ja Siuntiossa marraskuussa 2022

Apotti

Apotti-järjestelmä otetaan marraskuussa 2022 käyttöön Inkoon, Loviisan, Kirkkonummen ja Siuntion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Apotti-järjestelmän käyttöönotto koskee noin 1 300:a näiden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää.

− Käyttöönotoissa tärkeimpänä prioriteettina on aina asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Käyttöönotto marraskuussa takaa riittävän ajan määrittelylle ja testaukselle. Lisäksi se mahdollistaa Apotti-järjestelmän optimoinnin ja jatkokehittämisen ennen käyttöönottoa: Inkoon, Loviisan, Kirkkonummen ja Siuntion sote-ammattilaiset saavat käyttöönsä entistä valmiimman järjestelmän, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Jatkokehitys hyödyttää kaikkia Apotti-järjestelmän käyttäjiä.

Maisa-asiakasportaali kuntalaisten käyttöön

Käyttöönoton myötä Inkoon, Loviisan, Kirkkonummen ja Siuntion asukkaat saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin, joka helpottaa yhteydenpitoa kuntalaisen ja sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Maisan kautta pääsee muun muassa seuraamaan omaa terveyttä ja ajanvarauksia, viestimään sote-ammattilaisen kanssa, varaamaan aikoja, uusimaan reseptejä sekä asioimaan toisen puolesta.

Käyttöönoton siirto ei vaikuta kuntalaisten asiointiin Loviisan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät jatkavat toimintaansa.

– Käyttöönoton siirtyminen on tietysti harmillista, mutta toisaalta se antaa meille enemmän aikaa valmistautua vaihtoon ja saattaa loppuun muita isoja hankkeita. Lisäksi saamme varmasti vielä lopulta valmiimman ja toimivamman järjestelmän käyttöömme, Loviisan kaupungin perusturvajohtaja Carita Schröder toteaa.

Lisätietoja:

Oy Apotti Ab, toimitusjohtaja Hannu Välimäki, puh. 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Loviisan kaupunki, perusturvajohtaja Carita Schröder, puh. 040 570 2807, carita.schroder@loviisa.fi

Apotti-järjestelmää käytetään kaikissa HUSin sairaaloissa ja HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä Helsingin vammaispalveluissa. HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian yksiköissä käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2021. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa, työikäisten palveluissa sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluissa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön marraskuussa 2021.