Apottisystemet tas i bruk i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå i november 2022

Apotti

Apottisystemet tas i bruk inom social- och hälsovårdstjänsterna i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå i november 2022.

Lanseringen av Apottisystemet berör ca 1 300 anställda inom social- och hälsovården i dessa kommuner.

– Vid systemlanseringar är det av största vikt att försäkra sig om att klient- och patientsäkerheten inte äventyras. När lanseringen sker i november garanteras att vi har tillräckligt med tid för definition och testning. Därtill kan Apottisystemet optimeras och vidareutvecklas före ibruktagandet. Social- och hälsovårdspersonalen i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå kan då se fram emot ett ännu mer finslipat system, säger Oy Apotti Ab:s verkställande direktör Hannu Välimäki.

– Vidareutvecklingen gynnar alla Apottisystemets användare.

Kommuninvånarna får tillgång till klientportalen Maisa

I och med ibruktagandet av Apotti får invånarna i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå tillgång till klientportalen Maisa. Den underlättar kontakten mellan kommuninvånarna och yrkespersonerna inom social- och hälsovården. Via Maisa kan man bland annat följa med sin hälsa och sina tidsbokningar, kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen, boka tider, förnya recept och sköta ärenden för en annan person.

Det att genomförandet skjuts upp påverkar inte hur invånarna uträttar ärenden inom social- och hälsovårdstjänsterna i Lovisa. De nuvarande kund- och patientinformationssystemen kommer att fortsätta att fungera.

– Förseningen är naturligtvis förarglig, men å andra sidan ger den oss mer tid att förbereda oss för övergången och slutföra andra stora projekt. Och vi kommer säkert att få ett färdigare och mer välfungerande system, säger Lovisa stads grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Mer information:

Oy Apotti Ab, verkställande direktör Hannu Välimäki, tfn 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Lovisa stad, grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07, carita.schroder@loviisa.fi

Apottisystemet anlitas på alla HUS sjukhus och i HUS Diagnostikcentrums bilddiagnostikfunktioner, inom social- och hälsovården i Vanda, i hälsovården, hemvården, tjänsterna för äldre och missbrukarvården i Helsingfors, Grankulla och Kervo samt inom Helsingfors handikapptjänster. På HUS Diagnostikcentrums enheter för klinisk fysiologi och nukleärmedicin samt klinisk neurofysiologi tas Apotti i bruk hösten 2021. Inom tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet och tjänsterna för personer i arbetsför ålder i Helsingfors, Grankulla och Kervo och inom handikapptjänsterna i Grankulla och Kervo införs Apottisystemet i november 2021.