Arkkitehti Pekka Saatsin mukaan pääkirjaston voi korjata – tutustu Saatsin laatimiin korjausehdotuksiin

Loviisan pääkirjasto on mahdollista korjata kahdella eri tavalla, joko paikallisilla toimenpiteillä joilla viivytetään kokonaisvaltaisten korjaustöiden tarvetta tai laajalla peruskorjauksella. Pääkirjasto on pitkään kärsinyt vakavista sisäilmaongelmista.

Loviisan pääkirjasto on mahdollista korjata kahdella eri tavalla, joko paikallisilla toimenpiteillä joilla viivytetään kokonaisvaltaisten korjaustöiden tarvetta tai laajalla peruskorjauksella. Pääkirjasto on pitkään kärsinyt vakavista sisäilmaongelmista.

Arkkitehti Pekka Saatsin Loviisan kaupungille laatima hankesuunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa Harjurinteen koululla tiistaina 16. toukokuuta 2017.

Suunnitelman tavoitteena on ollut rakennuksen sisäilmaongelmien ratkaiseminen siten, että rakennus on terveellinen ja turvallinen käyttäjille niin, että myös talon rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvot säilyvät. Suunnitelman tarkoitus on tukea Loviisan kaupungin päätöksentekoa korjaustöiden suunnittelussa.

Selvityksessä esitetään ensisijaiset ja suositeltavat korjausvaihtoehdot, joita voidaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana. Voit tutustua selvitykseen kaupungin verkkopalvelun sisäilmasivuilla.