Huvudbiblioteket går att reparera, anser arkitekt Pekka Saatsi – bekanta dig med saneringsförslagen

Huvudbiblioteket i Lovisa kan repareras på två olika sätt: genom lokala åtgärder som skjuter upp behovet av större saneringsarbeten eller genom en omfattande grundsanering. Huvudbiblioteket har i en längre tid lidit av allvarliga problem med dålig inneluft.

Huvudbiblioteket i Lovisa kan repareras på två olika sätt: genom lokala åtgärder som skjuter upp behovet av större saneringsarbeten eller genom en omfattande grundsanering. Huvudbiblioteket har i en längre tid lidit av allvarliga problem med dålig inneluft.

Arkitekt Pekka Saatsis projektplan för hur biblioteket kunde repareras presenterades för allmänheten vid Harjurinteen koulu tisdagen den 16 maj 2017. Saatsi har gjort upp planen för Lovisa stad.

Målet med projektplanen har varit att lösa problemen med inneluften så, att huset är hälsosamt och tryggt för användarna samtidigt som dess byggnads- och kulturhistoriska värden bevaras. Planen fungerar som stöd för Lovisa stad då beslut om saneringen ska tas.

I planen presenteras de primära och rekommenderade alternativen för en reparation. De kan användas som grund för den fortsatta planeringen. Du kan bekanta dig med planen på stadens webbsida om inneluft.