Arvokas työ näkyväksi – Loviisan kaupunki valitsi Vuoden työntekijät ja Vuoden työyhteisöt

Loviisan kaupungin Vuoden työntekijöiksi 2022 on valittu sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta siivooja Malgorzata Drabarz, opinto-ohjaaja Maria Rosenlöf ja kirjastonhoitaja Riitta Leutola sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksesta kaavoittaja Sisko Jokinen.

Vuoden työyhteisöiksi valittiin sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio sekä kaupunginkansliakeskuksesta Lovinfo/arkisto. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen Vuoden työyhteisö on koko keskus, jossa on vuoden mittaan tehty paljon työyhteisön kehittämistyötä.

Loviisan kaupunki otti vuonna 2022 käyttöön uuden tavan valita Vuoden työntekijät ja työyhteisöt. Aiemmin koko kaupunkiorganisaatiosta valittiin vuosittain yksi Vuoden työntekijä ja Vuoden työyhteisö. Nyt valinnat tehdään keskuksittain. Suurimmasta keskuksesta, sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta valitaan eri toimialoilta yhteensä kolme Vuoden työntekijää. Pienimmässä keskuksessa eli kaupunginkansliakeskuksessa valitaan joka toinen vuosi Vuoden työntekijä ja joka toinen vuosi Vuoden työyhteisö. Keskusten johtoryhmät valitsevat Vuoden työtekijät keskuksen sisältä tulleiden ehdotusten perusteella.

Kaupungin eri työyhteisöt ja tiimit summasivat vuoden 2022 toimintaansa Arvokas työ näkyväksi -julisteisiin, joiden pohjalta keskusten johtoryhmät valitsivat Vuoden työyhteisöt. Valinnoissa huomioitiin myös se, miten työyhteisöt toteuttavat kaupungin strategisia tavoitteita ja arvoja.

– Julisteissa työyhteisöt tiivistävät edellisvuoden toimintansa numeroiksi ja kertovat, missä tiimin työpanoksen huomaa ja mitkä olivat vuoden onnistumisia. Toisten työyhteisöjen julisteisiin voi tutustua muun muassa kaupungin intranetissä, kertoo työhyvinvointikoordinaattori-työsuojelupäällikkö Anne Saarnio-Jokinen.

Kaikissa kaupungin työyksiköissä järjestetään maaliskuun viimeisellä viikolla Arvokas työ näkyväksi -kahvitilaisuudet. Suurin osa tilaisuuksista pidetään torstaina 30.3.2023.

– Kaupungin työntekijöiden tekemä arvokas työ halutaan tehdä paremmin näkyväksi ja palkita siitä aiempaa laajemmin. Kahvitilaisuuksien tarkoituksena on toimia kiitoksena siitä työstä, mitä kaupungin työntekijät ovat vuonna 2022 tehneet, selvittää Anne Saarnio-Jokinen.

Vuoden työntekijät ja Vuoden työyhteisöt 2022:

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Siivooja Malgorzata Drabarz

Perustelut: Laadun ja palveluiden kehittäminen tai parantaminen, sekä taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen. Tehokkuutta, taitoa ja ammattitaitoa saada vanhat ja kuluneet tilatkin puhtaaksi ja hyvään kuntoon, esimerkiksi liikuntahallin lattia pitäväksi. Huomaa likaiset paikat, kuten pöytien listat, joita muut eivät huomaa ja hoitaa niiden siivoamiset kuin ohimennen tehokkaasti. Forumin nuorisotilan kävijät ovat oppineet kunnioittamaan hänen tekemäänsä työtä, eivätkä enää jätä roskia pitkin tilaa eivätkä sotke turhaan paikkoja.

Opinto-ohjaaja Maria Rosenlöf

Perustelut: Aina valmis auttamaan ja kuuntelemaan. Osaa kohdata sekä oppilaita, työkavereita että muita henkilökunnan jäseniä oikealla tavalla, riippumatta asiasta tai tilanteesta. Avulias, luotettava, nöyrä, ystävällinen, iloinen, osaa olla päättäväinen tarvittaessa, ammattimainen ja osaava omalla alallaan, ei pelkää uusia asioita, pysyy ajan tasalla. Iso ja tärkeä resurssi yhteisössä.

Kirjastonhoitaja Riitta Leutola

Perustelut: Hänestä kuulee jatkuvasti positiivista palautetta sekä kirjaston asiakkailta että Tesjoen koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Hän on palveluhenkinen, valmis joustamaan ja selvittää kaikki hänen vastuualueeseensa liittyvät asiat poikkeuksetta nopeasti ja selkeästi. Hänen työnkuvansa on lisäksi kuormittava, sillä Tesjoen kirjastolla on lähikirjastoista suurin käyttöaste ja hyvin aktiivinen Postin palvelupiste, josta hän vastaa yksin. Lisäksi hän on siirtymässä eläkkeelle ensi vuonna, joten tämä olisi hyvä mahdollisuus huomioida kaikki, mitä hän on työuransa aikana tehnyt Loviisan kaupungille.

Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio

Perustelut: Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion työyhteisö on vuoden 2022 aikana erityisen suurta joustavuutta osoittaen saanut muodostettua nopeasti suurelle määrälle ukrainalaisoppilaita ja muille maahanmuuttajille opetuksen opetustiloissaan. Isot ja nopeat muutokset vaikuttavat koko työyhteisöön. Työyhteisö on myös vuoden aikana aktiivisesti edistänyt hyvää ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion toiminta näyttäytyy hyvin yhtenäisenä, yhteisöllisenä, joustavana ja muutoksiin sopeutuvana.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Kaavoittaja Sisko Jokinen

Perustelut: Sisko on ollut todellinen kantava voima viime vuonna kaupunkisuunnitteluosastolla, erityisesti ennen päällikön rekrytointia. Sisko on ollut palvelualtis, auttavainen, ratkaisukeskeinen ja toiminut koko keskuksen eduksi. Hänen toiminnallaan on ollut keskuksen ja asiakkaiden kannalta iso merkitys.

Kaupunginkansliakeskus

Vuoden työyhteisö Lovinfo/arkisto

Tiimi toteuttaa päivittäisessä työssään konkreettisesti Loviisan kaupungin arvoja:

Tiimi tekee työtään YHDESSÄ, sanan todellisessa merkityksessä.

Päivittäisissä asiakaspalvelutilanteissa tarvitaan silloin tällöin LUOVUUTTA.

Tiimin toiminta perustuu LUOTTAMUKSEEN sekä omien työkavereiden että kaupungin muun organisaation osalta.

Työn SUJUVUUS on tärkeätä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.

Asiakaspalvelu hoidetaan VASTUULLISESTI ja asiakkaan parasta ajatellen.