Avustus vähävaraisten perheiden 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastukseen

lapsia barn

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7–15-vuotiaiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa.

Avustuksella katettavan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki saa olla korkeintaan 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi. Tuki on tarkoitettu liikunta ja/tai urheilua järjestävälle paikalliselle rekisteröityneelle yhdistykselle.

Avustus tulee käyttää 31.12.2020 mennessä.

Jos yhdistykselle myönnetään avustusta, solmitaan kaupungin ja yhdistyksen välinen sopimus.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan 16.3.2020 kello 16.00 mennessä vapaa-aika@loviisa.fi tai Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Syyskuussa on toinen hakukierros.

Hakemuslomake, jolla seura hakee avustusta kaupungilta:  Hakemus seuroille – Ansökning föreningar

Hakemuslomake, jolla perhe hakee avustusta seuralta (liitetään mukaan seuran hakemukseen): Hakemus perheille – Ansökning familjer

Lisätietoja vapaa-aika@loviisa.fi