Understöd för idrottsverksamhet till 7–15-åriga barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer

lapsia barn

Med understödet kan 7–15-åriga barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer delta i grundläggande idrottsverksamhet.

Den grundläggande idrottsverksamhet som får understöd får inte kosta mer än 50 euro i månaden per barn eller ung person. Idrottstävlingar, tävlingsresor och läger betraktas inte som en del av basverksamhetens pris. Understödet är ämnat till registrerade lokala föreningar som ordnar idrottsverksamhet.

Understödet ska användas före 31.12.2020.

Om föreningen beviljas understöd, sluter man ett avtal mellan staden och föreningen.

Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid 16.3.2020 klockan 16.00 till vapaa-aika@loviisa.fi eller Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa. Försenade ansökningar beaktas inte.

Den andra ansökningsrundan är i september.

Ansökningsblankett, med vilken föreningen ansöker om understöd av staden: Hakemus seuroille – Ansökning föreningar
Ansökningsblankett, med vilken familjen ansöker om understöd av föreningen (bifogas till föreningens ansökan): Hakemus perheille – Ansökning familjer

Tilläggsinformation vapaa-aika@loviisa.fi.