Digipolku lanseerataan Loviisan kouluissa Digiteemapäivällä 17.3.2023

Digipolku on uusi tukityökalu perusopetuksen opettajille Loviisassa, jonka avulla he voivat helpommin käsitellä digitaalisuutta opetuksessa. Digipolun avulla oppilaat tietävät myös selkeämmin, mitä heillä on oikeus oppia. Digipolku tulee osaksi kaikkien Loviisan perusopetuksen koulujen arkea ja kevään aikana työkalun käyttöönotto alkaa toden teolla. Jalkauttamisen lähtölaukauksena pidetään digiteemapäivä kouluissa perjantaina 17.3.2023. Päivän aikana oppilaat osallistuvat kolmeen oppituntiin, joiden aiheena ovat joko digitaalinen kompetenssi, medialukutaito tai ohjelmointi.

Opettajat ja koulujen henkilökunta, on perehdytetty Loviisan koulujen digitaaliseen oppipolkuun kuluvan lukuvuoden aikana.

– Digipolku ei ole jotain ylimääräistä, joka oppilaiden pitää oppia. Digipolun tavoitteet pohjaavat koulujen opetussuunnitelmiin ja kehitysohjelmaan Uudet lukutaidot, joka on osa voimassa olevaa hallitusohjelmaa, selventää digituuttori ja pedagoginen kehittäjä Carina Astikainen.

– Loviisassa halusimme kerätä kaikki nämä tavoitteet työkaluun, jota on sekä opettajien että oppilaiden helppo käyttää. Haluamme myös, että Digipolku toimii tasapuolisen opetuksen takaavana välineenä kaikille perusopetuksen oppilaille, kertoo Astikainen.

Digipolku sisältää digikasvatuksen oppimistavoitteita erikseen luokille 1–2, 3–4, 5–6 ja 7–9. Myös varhaiskasvatukselle on tekeillä omat materiaalit. Tavoitteet on lajiteltu seuraaviin aiheisiin:

  • perustaidot ja tekninen osaaminen
  • tuotanto, esittäminen ja luovat prosessit
  • ohjelmointiosaaminen
  • vastuu, turvallisuus, ergonomia ja terveys
  • tiedonhallinta ja informaatiolukutaito
  • vuorovaikutus, kommunikaatio ja verkostoituminen
  • medialukutaito
  • lahjakkuus

Digipolkuun voi tutustua tästä linkistä.