Ehdota Loviisan kulttuuripalkinnon 2023 saajaa

Kuka ansaitsee Loviisan kulttuuripalkinnon 2023? Anna oma ehdotuksesi tiistaihin 31.10.2023 mennessä.

Loviisan kulttuuripalkinto on nyt neljännen kerran jaettava huomionosoitus toimijalle – yksityishenkilölle, yhdistykselle tai ryhmälle – jonka teko tai toiminta on vaikuttanut erityisen merkittävästi Loviisan kulttuurielämään tai nostanut Loviisaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti esille. Viime vuoden palkinto meni Maria Lindelle joka on kulttuurin moniosaaja; laulaja, pedagogi ja Primus motor.

Loviisan kulttuuripalkinnon saaja julkistetaan vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlassa tai muussa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päättämässä arvokkaassa tilaisuudessa.

Miten ehdotan kulttuuripalkinnon saajaa?

Voit ehdottaa kulttuuripalkinnon saajaa tämän linkin kautta.

Voit myös toimittaa kirjallisen ehdotuksen kaupungin kirjaamoon: Lovinfo, Mariankatu 12 A, PL 77, 07901 Loviisa tai sähköpostitse: kulttuuri@loviisa.fi.

Ehdotukset on jätettävä tiistaihin 31.10.2023 mennessä. Voit tehdä enemmän kuin yhden ehdotuksen, mutta etenkin sähköisessä lomakkeessa on selkeyden vuoksi suotavaa täyttää yksi keralla.

Miten voittaja valitaan?

  • Loviisan kulttuuripalkinto voidaan myöntää Loviisassa kirjoilla olevalle yksityishenkilölle, Loviisaan rekisteröidylle yhdistykselle tai loviisalaisista koostuvalle ryhmälle.
  • Kulttuuripalkinnon saamisen edellytyksenä on, että teko, toiminta, tulos tai prosessi jollakin kulttuurin alueella on vaikuttanut erityisen merkittävästi Loviisan kulttuurielämään tai nostanut Loviisaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti esille.
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää kulttuuripalkinnon myöntämisestä ja määrittää vuosittain kulttuuripalkinnon suuruuden.
  • Kulttuuripalkinto voidaan jättää jakamatta, jollei mikään teko tai toiminta erottaudu riittävän selvästi tai palkinnon saajasta tule yksimielisyyttä tai jos kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näin päättää.
  • Kulttuuripalkinto myönnetään vain kerran samoista ansioista.
  • Kuka tahansa muu kuin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen voi ehdottaa kulttuuripalkinnon saajaa tai saajia perusteluineen.

Lisätietoja

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138, leif.eriksson@loviisa.fi