Föreslå Lovisa kulturpristagare 2023

Vem har gjort sig förtjänt av Lovisa kulturpris 2023? Ge ditt förslag senast tisdag 31.10.2023.

Kulturpriset som nu delas ut för fjärde gången är ämnat att uppmärksamma gärning eller verksamhet som avsevärt främjat kulturlivet i Lovisa eller lyft fram Lovisa nationellt eller internationellt. Ifjol gick priset till sångare, pedagog och Primus motor Maria Linde.

Mottagaren av Lovisa kulturpris offentliggörs årligen på självständighetsdagsfesten eller på någon annan högtidlig tillställning som kultur- och fritidsnämnden bestämt.

Hur ger jag mitt förslag?

Du kan föreslå kulturpristagare via denna länk.

Du kan även skicka eller lämna in ett skriftligt förslag till stadens registratur: Lovinfo, Mariegatan 12 A, PB 77, 07901 Lovisa eller per e-post: kulttuuri@loviisa.fi.

Sista inlämningsdag är tisdag 31.10.2023. Du kan lämna in flera förslag, men speciellt i webblanketten är det för tydlighetens skull önskvärt att endast fylla i ett åt gången.

Hur utses vinnaren?

  • Lovisa stads kulturpris kan beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i Lovisa eller till en grupp som består av Lovisabor.
  • En förutsättning för att få kulturpriset är att gärningen, verksamheten, resultatet eller processen har inverkat särskilt anmärkningsvärt på något kulturområde i Lovisas kulturliv eller har lyft fram Lovisa på nationell eller internationell nivå.
  • Kultur- och fritidsnämnden beslutar om beviljandet av kulturpriset och bestämmer årligen storleken av kulturpriset.
  • Kulturpriset delas inte ut om ingen gärning eller verksamhet är tillräckligt anmärkningsvärd eller om man inte blir enhälliga i beslutet om pristagaren eller ifall kultur- och fritidsnämnden så beslutar.
  • Kulturpriset beviljas endast en gång för samma meriter.
  • Vem som helst annan än kultur- och fritidsnämndens ledamot kan ge förslag till kulturpristagare med motiveringar.

Mer information

Chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38, leif.eriksson@loviisa.fi