Ehdota miten kylien kulttuuripalveluita voisi kehittää

Sarvisalo/Sarfsalö 2023

Miten toivoisit Loviisan kylien kulttuuripalveluita kehitettävän siihen tarkoitetulla perinnöllä? Jätä ehdotuksesi viimeistään 1.12.2023.

Loviisan kaupunki on saanut valtioneuvoston päätöksellä käytettäväkseen erään perinnön osan. Ehtona perinnön luovuttamiselle oli, että se tulee käyttää kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Kaupunginhallitus (7.2.2022 § 25) on päättänyt hyvinvointilautakunnan ehdotuksesta (nykyisin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) perinnön käyttämisen raameista. Perinnöstä 100 000 euroa käytetään loviisalaisten kylien hyväksi.

– Tavoitteena on lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa kulttuuripalvelutoimintaan sekä kulttuuripalveluiden kehittämiseen loviisalaisissa kylissä. Nyt haluamme kuulla asukkaiden ja paikallisien toimijoiden ehdotuksia, kertoo Kulttuurille suunnatun perinnön koordinaattori Tuula Åminne.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta valikoi mielestään parhaimmat ehdotukset ja suorittaa mahdollisesti vielä neuvoa antavan äänestyksen niistä ennen lopullista päätöksentekoa.

Ehdotuksien vaatimukset

Jokainen loviisalainen yksityishenkilö, yhteisö, järjestö, tai yhdistys voi ehdottaa, miten perintörahaa kyläyhdistysten ja/tai kylien etua puoltavien kulttuuripalveluiden kehittämiseen tulisi käyttää.

Loviisalaisten kylien hyväksi on käytettävissä yhteensä 100 000 euron suuruinen perinnön osa. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko tarkoitukseen osoitetun perintösumman (100 000 euron) tai vaan osan siitä.

Ehdotuksen tulee toteutua maantieteellisesti kunnan alueella, olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

Idean tulee olla epäkaupallinen ja toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.

Ehdotuksen jättäminen

Ehdotukset voi tehdä digitaalisesti tämän linkin kautta.

Ehdotuksen voi laatia myös vapaamuotoisesti. Vapaamuotoiset ehdotukset lähetetään kulttuurille suunnatun perinnön koordinaattorille Tuula Åminnelle, joko sähköpostitse tuula.aminne@edu.loviisa.fi , tai postitse Tuula Åminne/ Lovisavikens skola, PB 77, 07901 Loviisa. Kuvaa ehdotusta lyhyesti. Kerro ehdotuksen arvioitu budjetti ja kohderyhmä. Ehdota toteuttamispaikkaa ja –tapaa sekä aikataulua. Kerro myös kuka antaa lisätietoja ehdotuksesta. (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) Ilmoita lisäksi jos edustat yhdistystä, järjestöä vai yhdistystä. Ehdottajan nimeä ei julkisteta ilman hänen suostumusta.

Jätä ehdotuksesi viimeistään 1.12.2023.

Lisätietoja

Tuula Åminne
Kulttuurille suunnatun perinnön koordinaattori
040 358 4802
tuula.aminne@edu.loviisa.fi