Ehdota Vuoden Urheilijaa, Vuoden Aktiivia, Vuoden veteraaniurheilijaa sekä Hilleröd-pokaalin saajaa

On aika muistaa meidän paikallisia menestyneitä urheilijoitamme.

Lähetä vapaamuotoinen ehdotus menestyneistä urheilijoista sekä Vuoden Urheilija, Vuoden Aktiivi, Vuoden veteraaniurheilija ja Hilleröd-pokaalin saaja 7.1.2020 mennessä osoitteeseen: vapaa-aika@loviisa.fi tai Loviisan kaupunki, vapaa-aikapalvelut, PL 77, 07901 Loviisa.

Loviisan hyvinvointilautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat, joukkueet ja muut liikuntatoimintaa sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa huomattavasti edistäneet henkilöt sekä valitsee vuoden urheilijan.

Valintavuosi on kalenterivuosi, 1.1.-31.12. Palkitseminen tapahtuu hyvinvointilautakunnan järjestämässä tilaisuudessa.

Palkittavan tulee olla palkitsemiseen oikeuttavan suorituksen hetkellä loviisalainen.

Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilija tai joukkueen oma seura, vapaa-aikatoimisto tai muu aloitteentekijä vapaamuotoisella ilmoituksella tasa-arvoperiaatteet huomioiden mahdollisuuksien mukaan. Esityksestä on käytävä ilmi urheilijan tai joukkueen kyseisen vuoden parhaat saavutukset sekä perustelut.

Palkitsemisperusteista löytyy lisätietoja osoitteessa: www.loviisa.fi/avustuksetjapalkinnot

Lisätietoja:

Leif Eriksson, vapaa-aikatoimen päällikkö, p.040 5684 138, leif.eriksson@loviisa.fi