Föreslå Årets Idrottare, Årets Aktiv, Årets veteranidrottare och mottagare till Hilleröd-pokalen

Det är dags att belöna våra lokala framgångsrika idrottare.

Skicka in ditt fritt formulerade förslag till framgångsrika idrottare och Årets Idrottare, Årets Aktiv, Årets veteranidrottare samt mottagare till Hilleröd-pokalen till fritidstjänsten.

Förslagen skall skickas senast 7.1.2020 till adressen vapaa-aika@loviisa.fi eller Lovisa stad, fritidstjänster, PL 77, 07901 Lovisa

Välfärdsnämnden i Lovisa utser och premierar årligen meriterade idrottare, lag och övriga personer som avsevärt befrämjat idrottsverksamheten samt fritidsintressen hos barn och unga. Välfärdsnämden utser även årets idrottare.

Året för valet är ett kalenderår, 1.1–31.12. Premieringen sker vid en tillställning ordnad av välfärdsnämnden.

Den som premieras ska ha varit Lovisabo då prestationen som berättigar till premieringen gjordes.

Föreningen som idrottaren eller laget representerar, fritidsbyrån eller annan initiativtagare kan med fritt formulerad anmälan ge förslag till premiering genom att ta i beaktande jämlikhetsprinciper i mån av möjlighet. I förslaget ska framgå idrottarens eller lagets bästa prestationer för ifrågavarande år samt motiveringar. Premieringsdirektivet hittar du på webben: www.loviisa.fi/sv/undertodochpriser

Tilläggsinformation:

Leif Eriksson, chef för fritidsväsendet, tfn. 040 5684 138, leif.eriksson@loviisa.fi