Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokous 15.12.2022

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 15.12.2022 käsitellään asemakaavan muutosten laittamista vireille sekä uuden päiväkodin rakentamiseen vaadittavan ratapihan alueen osalta että Loval Oy:n Loviisan tuotantolaitoksen korttelin osalta. Loval on pyytänyt selvitystä, voidaanko asemakaavaa muuttaa siten, että mahdollistetaan tuotantolaitoksen laajeneminen. Samalla selvitetään, onko mahdollista sijoittaa teollisuuskorttelista Valkontielle uusi liittymä, joka palvelisi raskasta liikennettä.

Kokouksessa käsitellään myös Loviisan läntisen moottoritieliittymän läheisyyteen asennetavien aurinkopaneelien vaatiman asemakaavoituksen vireille laittoa.

Lisäksi elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen palveluhinnaston päivityksen yhteydessä päätetään A-mainostelineiden ja vastaavien mainostaulujen hinnoittelusta ja ohjeistuksesta. Päätösesityksen mukaan A-mainostelineet ja vastaavat katualueelle, puistoalueelle tai muulle vastaavalle alueelle sijoitettavat mainostaulut vaativat aina infrastruktuuripäällikön myöntämän luvan. Mainospaikan hinta olisi 10 euroa kuukaudessa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 15.12.2022