Näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022 behandlas anhängiggörande av ändringar i detaljplaner såväl gällande banområdet där daghemmet skall byggas som kvarteret där Loval Oy:s tillverkningsanläggning i Lovisa ligger. Loval Oy har bett att det utreds om detaljplanen kan ändras så att tillverkningsanläggningen kunde utvidgas. Samtidigt utreds om det är möjligt att placera en ny anslutning från industrikvarteret till Valkomvägen som skulle betjäna tung trafik.

På mötet behandlas även anhängiggörande av en ny detaljplan för att kunna installera solpaneler i närheten av Lovisa västra motorvägsanslutning.

I samband med uppdateringen av centralen för näringsliv och infrastrukturs serviceprislista behandlas prissättning och nya anvisningar för A-skyltar och motsvarande. Enligt beredarens förslag skulle A-skyltar och motsvarande skyltar som placeras på gatuområde, parkområde eller annat motsvarande område alltid kräva ett tillstånd som beviljats av infrastrukturchefen. Priset för en dylik reklamplats föreslås vara 10 euro i månaden.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 15.12.2022