Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa 21.11.2019 Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n jättämä kiirehtimispyyntö koskien Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaa

Valkon sataman opastetaulu Valkom hamnskylt

Torstaina 21.11.2019 kokoontuvan elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslistalla on muun muassa Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n kaupungille jättämä Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan kiirehtimispyyntö.

Pyyntö koskee Valkon satamaan rajautuvia alueita niin sanotussa Valkon kolmiossa, vapaavaraston ja urheilukentän alueella sekä Svenäsintien alueella. Osalla alueesta on ennestään vireillä asemakaavan muutos.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalle esitetään, että pyyntö huomioidaan ja että osayleiskaavasta laaditaan valmisteluvaiheessa kaksi kaavaluonnosta, joissa eri vaihtoehtoja tutkitaan.

Toisessa vaihtoehdossa Eestinkolmion asuinalue säilyy suurimmilta osin, ja toisessa osalle aluetta tutkitaan satamaan liittyvien toimintojen kuten toimitilojen ja suoja-alueiden sijoittamista. Svenäsintien aluetta tutkitaan niin ikään sekä asuinkäytön että sataman ja rautatien suoja-aluetarpeen näkökulmasta.  Satama-alueen toimijoiden kanssa päivitetään satama-alueen ja rautatien melu- ja pölymallinnus ja tutkitaan tekniset vaihtoehdot melu- ja pölytorjunnan suhteen. Valmisteluvaiheen jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 21.11.2019: