Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee tänään Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaa sekä taajamametsäsuunnitelmaa

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta kokoontuu tänään 29.4.2021 etäkokoukseen. Esityslistalla on muun muassa Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaava ja taajamametsäsuunnitelma.

Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan tavoitteena on ohjata muun muassa Loviisanlahden länsirannan rantarakentamista sekä kaavoittamattomien alueiden suunnittelua. Osayleiskaavasta on laadittu kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää kokouksessaan asettaako se osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot julkisesti nähtäville ja pyytääkö se niistä lausunnot. Lautakunta antaisi ehdotuksen mukaan kaupunkisuunnitteluosastolle mahdollisuuden täydentää kaavaselostusta ja sen liiteaineistoa ennen kaavaluonnosten nähtäville asettamista. Kaavaluonnosten nähtävilläoloaikana järjestetään osallisille webinaari sekä mahdollistetaan palautteen antaminen kaavaluonnosvaihtoehdoista sähköisellä paikkatietokyselyllä.

Lisäksi esityslistalla on taajamametsäsuunnitelma. Taajamametsäsuunnitelmaluonnos ja siihen liittyvä kysely oli yleisesti nähtävillä 30 päivää. Nähtävilläoloaikana tuli kyselyyn 41 kuviokohtaista mielipidettä ja 23 mielipidettä yleisistä hoitoperiaatteista. Vastaajien määrä oli yhteensä 43. Muistutuksiin on laadittu vastineet. Lautakunta päättää hyväksyykö se laaditut vastineet ja vahvistaako se taajamametsäsuunnitelman.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 29.4.2021