Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta lautakunta päättää käyttötaloussuunnitelmasta ja investoinneista

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, joka kokoontuu etäkokoukseen torstaina 28.1.2021, keskustelee muun muassa käyttötaloussuunnitelmasta ja investoinneista.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee kaupunginvaltuuston 16.12.2020 hyväksymät elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen käyttötalous- ja investointisuunnitelmat vuodelle 2021. Kokouksessa keskustellaan investoinneista, ja lautakunta päättää määrärahojen tarkemman jaon. Ehdotusten mukaan muun muassa Kukuljärven reitin kunnostukseen ja Helsingintien, Ruukintien ja Taasianjoen siltojen peruskorjaukseen osoitettaisiin rahaa. Talousarvioon on varattu määrärahoja katujen päällystämiseen ja infrastruktuuri-investointeihin, kuten ja kauppa- ja teollisuusalueiden katujen rakentamiseen. Myös muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittämiseen on varattu määrärahoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi ulkovalaistuksen parantamiseen. Lautakunta ottaa kantaa myös rakentamisohjelmaan ja Kuningattarenrannan keskiosan infrastruktuurin rakentamiseen.

Lisäksi elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslistalla on myös muun muassa taajamametsäsuunnitelma ja talouskatsaus.

Lautakunnan lopulliset kannanotot esiteltäviin asioihin muotoutuvat kokouksessa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 28.1.2021