Näringslivs- och infrastrukturnämnden bestämmer om driftsekonomiplanen och investeringar

Näringslivs- och infrastrukturnämnden, som sammanträder på distans torsdagen 28.1.2021, diskuterar i sitt möte bland annat driftsekonomi och investeringsplaner för år 2021.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar driftsekonomi- och investeringsplanerna för centralen näringsliv och infrastruktur som stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 16.12.2020 godkänt. Nämnden diskuterar investeringar i sitt möte och ska bestämma om en exaktare fördelning av anslagen. Enligt förslagen skulle man reservera pengar bland annat för förbättringen av Skukulträskets rutt och renovering av Helsingforsvägens, Bruksvägens och Tessjö åns broar. I budgeten för innevarande år har det reserverats anslag för beläggning av gator och för infrastrukturinvesteringar, sådana som byggande av gator på affärs- och industriområdena. Det finns även ett anslag för utvecklandet av bostadsområdena i de övriga stadsdelarna, som kan användas till exempel för förbättring av vägbelysningen. Nämnden tar även ställning till byggnadsprogrammet och byggandet av infrastruktur i Drottningstrandens mellersta del.

På näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista är också bland annat tätortsskogsplan och ekonomiöversikt.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 28.1.2021