Elinvoimafoorumi: Loviisan elinvoimaa kehitetään pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla

Elinvoimafoorumi Livskraftsforum

Loviisan kaupunki ja Loviisan Yrittäjät ry perustivat loppuvuonna 2021 yhteisen Elinvoimafoorumin. Tiivistynyt yhteistyö on tuonut onnistumisia ja tuloksia jo ensimmäisen vuoden aikana, joista kerrottiin Elinvoimafoorumin mediainfossa maanantaina 27.2.2023.

– Elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa olemme nyt päässeet hyvään alkuun, toteaa Elinvoimafoorumin puheenjohtaja Otto Andersson.

Yksi Elinvoimafoorumin kautta keskusteluun noussut teema on Itäisen Suomenlahden saaristomatkailun edistäminen.

– Olemme ottaneet alueen saaristomatkailun kehittämisen esille myös naapurikuntien kanssa. Tavoitteemme on saada asia kirjauksena hallitusohjelmaan, kertoo Otto Andersson.

Yrityskentältä hyviä uutisia

Loviisaa koskevia hyviä uutisia on elinkeinoelämän saralta kuultu vuoden mittaan runsaasti, tuoreimpana Fortumin Loviisan voimalaitoksen saama jatkolupa ydinvoimalatoiminnan jatkamiseksi Loviisassa vuoteen 2050 asti.

– Jatkolupa tarkoittaa, että Fortumin työpaikat säilyvät Loviisassa vielä pitkään. Samoin aliurakoitsijoille riittää töitä. Kuntien taloudessa yhteisöveron painoarvo nousi verrattuna tuloveroon, josta suurin osa menee nyt hyvinvointialueille – siten yhteisö- ja kiinteistöveroja tuottavien yritysten merkitys kuntien taloudelle korostuu, sanoo Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Vuonna 2022 Loviisassa perustettiin 95 yritystä, missä oli pientä nousua aiempaan verrattuna. Merkittävää oli se, että toimintansa lopettaneita yrityksiä oli selvästi aiempaa vähemmän. Nettomuutos yritysten kokonaismäärässä oli 71.

– Fortumin jälkeen toiseksi suurin yrityksemme on Loval, jossa työpaikkojen määrä lisääntyi viime vuonna 130:lla ja yrityksen laajennuksesta keskustellaan parhaillaan. Julkinen liikenne on parantunut viime aikoina, mistä kiitos linja-autoyhtiöille ja ELY-keskukselle. Atomitien uutta tielinjausta selvitetään, ja Asuntomessuhanke edistyy mukavasti – messualueen rakennusurakat ovat työllistäneet jo lähes 30 loviisalaisyritystä, summaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom vuoden 2022 onnistumisia.

Yrityksille uusi lisä oppisopimuksella palkkaamiseen

Loviisan kaupunki on kuunnellut yritysten toiveita muun muassa osaavan työvoiman saamiseksi. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta on juuri päättänyt uuden Kohtaanto-lisän maksamisesta yksityisen tai kolmannen sektorin työnantajalle, joka palkkaa oppisopimuspohjaiseen työsuhteeseen toisen asteen opinnoissa opiskelevan loviisalaisen. Myös yritystontteihin ja yritysten sijoittumiseen liittyvää toimintaprosessia on sujuvoitettu.

– Kaavoitusta on saatu nopeutettua ja suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien ruuhkat on purettu, niiden käsittelyaika on nyt kaksi kuukautta. Rakennuslupien käsittelyaika on 1–3 kuukautta hieman tilanteesta riippuen, kertoo elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka.

Loviisa tähtää Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kaupungiksi

Loviisan Yrittäjät ry:n näkökulmasta yrittäjien ja kaupungin välinen yhteistyö on nyt nostettu uudelle tasolle.

– Olemme nostaneet rimaa ja tähtäämme tavoitteissa korkealle: siihen että Loviisa on Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki, sanoo Loviisan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Janine Henriksson-Wiberg.

Loviisan Yrittäjät ry on tehnyt tutkimuksen, millaiseksi yrittäjät ja muut sidosryhmät kokevat elinkeinoelämän Loviisassa ja mitä tulisi kehittää. Tutkimustulokset julkistetaan 7.3.2023, ja niiden antia työstetään yhdessä elinvoimaseminaarissa 21.4.2023.

– Loviisassa on nähtävissä koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellista sitoutumista elinkeinoelämän ja kunnan välillä yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseen. Tuloksia on näkyvissä jo näin lyhyessä ajassa, kiittää Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström.

Elinvoimafoorumi on epävirallinen yhteistyöelin, jonka kautta tehdään kehitystyötä Loviisan Yrittäjät ry:n vuonna 2021 laatiman Elinvoimaohjelman ja Loviisan kaupungin strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Loviisan Yrittäjät ry:n edustajien sekä Loviisan kaupungin luottamushenkilöjohdon ja johtavien viranhaltijoiden lisäksi foorumin toimintaan osallistuu kehittämisyhtiö Cursor Oy, jonka kanssa Loviisan kaupungilla on sopimus elinkeinopalveluiden kehittämisestä.

Kuvassa vasemmalta David Lindström, Arja Isotalo, Jan D. Oker-Blom, Otto Andersson, Petri Hyvönen, Janine Henriksson-Wiberg, Mikael Karlsson, Elina Reijasalo, Jouni Malmivaara ja Sari Paljakka.