Valtatie 6 parantamisesta yleisötilaisuus Lapinjärvellä 30.11.2022

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) järjestää yleisötilaisuuden tulevasta valtatien 6 parantamisesta välillä Koskenkylä – Kouvola. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 30.11.2022 kello 17–19 Lapinjärven Siviilipalveluskeskuksessa, Latokartanontie 97, 07810 Ingermaninkylä. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Alustavasti tavoitetilaksi on asetettu valtatien 6 parantaminen jatkuvaksi ohituskaistatieksi Koskenkylästä Kouvolaan. Yhteysvälin tasoliittymät poistetaan ja tavoitetilanteessa liittyminen valtatielle tapahtuu rakennettavien uusien ja nykyisten eritasoliittymien kautta. Nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan. Lisäksi tavoitteena on tehdä uusi rinnakkaistieyhteys koko suunnittelualueelle. Myös jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä sekä joukkoliikennettä ja liityntäpysäköintiä pyritään kehittämään.