Presentationstillfälle om förbättring av riksväg 6 ordnas i Lappträsk 30.11.2022

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) ordnar ett presentationstillfälle om kommande förbättring av riksväg 6 på sträckan Forsby – Kouvola. Tillfället ordnas onsdag 30.11 klockan 17 i Civiltjänstcentralen i Lappträsk, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Vid presentationstillfället kan man bekanta sig med utkasten till planen samt ge respons. Tillfället är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra intressenter.