ELY-keskus tiedottaa: Kannanottoja ja lausuntoja pyydetään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin muutoksiin

Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja ja lausuntoja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin tehtyihin muutoksiin. Näkemyksiä toivotaan erityisesti muutetuista aluerajauksista, uusina esitettävistä maisema-alueista sekä kahdesta päivitysinventoinnista poistettavaksi esitetystä maisema-alueesta. Kannanotoissa ja lausunnoissa toivotaan myös kommentoitavan näiden alueiden aluekuvauksia, mikäli niistä löytyy huomautettavaa.

Kuulemisen kohteena olevissa asiakirjoissa kuvataan ne alueet, joihin esitetään muutoksia tai joita esitetään lisättäväksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin. Asiakirjat ovat nähtävissä ympäristöministeriössä ja ympäristöministeriön internet-sivuilla. Sivulle pääset tästä linkistä.

Muutosehdotuksiin, jotka koskevat Uudenmaan ja Kymenlaakson valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, pääset lukemaan tästä linkistä.

Aineistoihin voi tarvittaessa tutustua myös alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY).

Kannanotto- ja lausuntopyyntö liittyy vuonna 2015 valmistuneeseen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin, jonka ensimmäinen vaihe oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierroksella vuonna 2016. Nyt meneillään olevassa toisessa vaiheessa ympäristöministeriö on päivittänyt esitystään kannanottojen ja lausuntojen perusteella sekä täydentävien inventointien pohjalta. Ministeriö esittää muutoksia 27:een vuonna 2016 kuultavana ja lausunnoilla olleen alueen rajaukseen. Lisäksi inventointiin esitetään kuutta uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kahta vuonna 2016 kuultavana ja lausunnoilla ollutta aluetta esitetään poistettavaksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista.

Nyt kuultavana oleva päivitysinventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ajantasaisen ja kattavan selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisten laatimana inventointina.