Esitys ruotsinkieliselle koulutusjaostolle: Haddom skola Tekstiilitaloon lukuvuodeksi 2021–2022

Haddom skola

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee 29.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä. Päätösesityksen mukaan Haddom skolan oppilaille annettaisiin opetusta Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalon tiloissa lukuvuoden 2021–2022 ajan. Ratkaisevaa on kuitenkin rakennuksesta tilatun kuntokartoituksen tulos, jonka on luvattu valmistuvan viikolla 25.

Lisäksi ruotsinkieliselle koulutusjaostolle tehdyn päätösesityksen mukaan Haddom skolan tilanteen 1.8.2022 alkaen tulisi olla selvillä viimeistään huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto palautti 2.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämisen uuteen valmisteluun. Valmistelussa tuli selvittää, olisiko Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalo sopiva tila Haddom skolan käyttöön lukuvuoden 2021–2022 ajaksi.

Tekstiilitalo on rekisteröity oppilaitokseksi tai peruskouluksi, joten rakennuksen käyttötarkoitus ei muuttuisi. Tilan terveellisyys ja soveltuvuus suunniteltuun käyttöön oli kuitenkin selvitettävä kuntokartoituksella, jonka rakennuksen omistaja tilasi Polygon Finland Oy:ltä.

Tekstiilitalon kuukausivuokra on 1 550 euroa ilman arvonlisäveroa.

Asian valmistelussa on esitetty myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli Tekstiilitalon käyttö Haddom skolan 36 oppilaan väliaikaisena koulunkäyntitilana ei ole mahdollista. Yksi vaihtoehto on se, että kaksi Haddom skolan 11 oppilaan ryhmää sijoitettaisiin kahteen pienryhmän tilaan Generalshagens skolan ensimmäiseen kerrokseen. Lisäksi muille Haddom skolan oppilaille tarvittaisiin yksi parakki Generalshagens skolan pihalle Haddom skolan pitämiseksi omana koulukokonaisuutenaan.

Toisena vaihtoehtona esitetään, että Haddom skolan vuosiluokkien 1–4 oppilaat käyttäisivät Generalshagens skolan kahta pientä ensimmäisen kerroksen ryhmähuonetta ja vuosiluokkien 5–6 oppilaat opiskelisivat Generalshagens skolan oppilaiden kanssa. Tuolloin yksi Haddom skolan opettaja toimisi samanaikaisopettajana yhdessä Generalshagens skolan opettajan kanssa.

Muina vaihtoehtoina tuodaan esille, että Haddom skolasta 24 oppilasta siirtyisi Generalshagens skolaan ja osa Sävträsk skolaan tai että Haddom skolan oppilaat kävisivät koulua Kurkelan vuokraparakeissa Johtajantiellä.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti maaliskuussa 2021, että Haddom skolan koulurakennusta ei korjata korkeiden kustannusten takia. Haddom skola toimi lokakuusta 2020 lähtien Vanhan Rannan väistötiloissa, jotka olivat käytössä vain kevätlukukauden 2021 loppuun.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen koulutusjaoston esityslista 29.6.2021 (ruotsiksi)