Haddom skola siirtyy Generalshagens skolan yhteyteen ensi lukuvuodeksi

Haddom skola

Haddom skolan koulutoiminta siirtyy lukuvuodeksi 2021–2022 Loviisan keskustassa sijaitsevan Generalshagens skolan yhteyteen omana yksikkönään. Osa oppilaista saa opetusta Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja osa koulun pihaan siirrettävässä parakkirakennuksessa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti asiasta yksimielisesti 29.6.2021 esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Alkuperäisen päätösesityksen mukaan Haddom skolan opetus olisi siirtynyt Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalon tiloihin lukuvuoden 2021–2022 ajaksi. Rakennuksesta juhannusviikolla valmistuneen kuntokartoituksen tulokset kuitenkin osoittivat, että Tekstiilitaloa ei voida sellaisenaan ilman kunnostusta käyttää opetukseen.

Kaupungin tilapäällikön arvion mukaan kuntokartoituksessa suositeltujen toimenpiteiden kustannukset olisivat 96 600 euroa. Porvoon ympäristöterveydenhuollon mukaan terveysviranomaiset vaativat tässä tapauksessa, että kaikkia kuntokartoituksessa esitettyjä toimenpidesuosituksia noudatetaan. Tekstiilitalo ei ole kaupungin omistuksessa.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti myös, että Haddom skolan tilanteen 1.8.2022 alkaen tulisi olla selvillä viimeistään huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti maaliskuussa 2021, että Haddom skolan koulurakennusta ei korjata korkeiden kustannusten takia. Haddom skola toimi lokakuusta 2020 lähtien Vanhan Rannan väistötiloissa, jotka olivat käytössä vain kevätlukukauden 2021 loppuun.

Lisätietoja: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi