Haddom skolan tulevaisuudesta kirjallinen kuuleminen ja kuulemistilaisuus verkossa

Haddom skola

Loviisan kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto on kokouksessaan 14.12.2021 ehdottanut, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2022. Ehdotuksen johdosta järjestetään kirjallinen ja suullinen kuuleminen. Kirjalliset kannanotot on toimitettava 7.1.2022 kello 12 mennessä. Suullinen kuuleminen järjestetään etäyhteyden kautta 11.1.2022 kello 18.

Kirjallinen kuuleminen

Kirjalliset näkemykset asiasta pyydetään toimittamaan torstaihin 7.1.2022 kello 12.00 mennessä

  • sähköpostitse osoitteeseen: kaupunki@loviisa.fi tai
  • kirjeenä osoitteeseen: Loviisan kaupunki, Mannerheiminkatu 4, 07900 LOVIISA.

Kuulemistilaisuus verkossa

Kuulemistilaisuus järjestetään etäyhteyden (Microsoft Teams) välityksellä 11.1.2022 kello 18.00–19.30. Kokoukseen voi liittyä tämän linkin kautta.

Miten päätösprosessi etenee?

Haddom skolan huoltajat saavat vastata lapsivaikutusten arviointikyselyyn ajalla 22.12.2021–16.1.2022 ja oppilaat ajalla 10.–14.1.2022. Kyselyjen ja kuulemisten jälkeen ehdotusta käsitellään alustavan aikataulun mukaan kaupunginhallituksessa  24.1.2022 ja kaupunginvaltuustossa 16.2.2022. Kaupunginvaltuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Taustatietoja

Loviisan kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto on kokouksessaan 14.12.2021 § 13 ehdottanut seuraavaa:

  • Oppilasennusteen ja koulukiinteistön haasteiden perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto esittää, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2022 ja lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet käynnistetään.
  • Koulutusjaosto pahoittelee omalta osaltaan sitä, että päätös on tehtävä koulukiinteistön pitkäaikaisen huonon ylläpidon ja muissa kaupungin päätöksentekoelimissä tehtyjen päätösten perusteella. Koska kysymys Haddom skolan jatkosta lähetetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lopullista päätöstä varten ja kasvatus- ja sivistyslautakunnalle lähikoulun ja oppilaaksiottoalueen päättämistä varten, koulutusjaosto esittää toiveenaan, että Haddom skolan nykyisten oppilaiden huoltajille tulee antaa oikeus päättää lapsensa uudesta lähikoulusta.

Haddom skolan asiaa on aiemmin käsitelty ruotsinkielisen koulutusjaoston kokouksissa 2.6.2021 § 37 ja 29.6.2021 § 45.Näiden kokousten pöytäkirjat oheismateriaaleineen ovat kaupungin verkkosivustolla osoitteessa https://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=96740. Haddom skolan oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus vastata lapsivaikutusten arviointikyselyyn 22.12.2021–16.1.2022 ja oppilaat 10.1.–14.1.2022.

Ehdotuksen (Haddom skolan lakkauttaminen 1.8.2022) johdosta järjestetään kirjallinen ja suullinen kuuleminen. Kuulemisen tarkoituksena on varata hallintolain 41. §:n mukainen vaikuttamismahdollisuus: jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Kuulemisesta ilmoitetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sähköisesti kaupungin verkkosivuston etusivulla osoitteessa www.loviisa.fi ja paikallislehdissä Loviisan Sanomat ja Nya Östis. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh. 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi. Asianosaiset saavat kuulemistilaisuuteen myös henkilökohtaisen