Skriftligt hörande och diskussionsmöte om Haddom skolas framtid

Haddom skola

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion har på sitt sammanträde 14.12.2021 föreslagit att Haddom skola läggs ned 1.8.2022. Med anledning av förslaget ordnas ett diskussionsmöte via nätet 11.1.2022, och man kan lämna in skriftliga åsikter fram till 7.1.2022 klockan 12.

Skriftligt hörande

Skriftliga åsikter i ärendet ska inlämnas så att de är staden tillhanda senast torsdag 7.1.2022 klockan 12.00.

  • per e-post till adressen: kaupunki@loviisa.fi eller
  • per brev till adressen: Lovisa stad, Mannerheimgatan 4, 07900 LOVISA.

Diskussionsmöte via nätet

Ett hörandetillfälle ordnas på distans (Microsoft Teams) tisdag 11.1.2022 kl. 18-19.30. Du kan delta i mötet via denna länk.

Hur framskrider beslutsprocessen?

Haddom skolas vårdnadshavare får besvara en barnkonsekvensanalys under tiden 22.12.2021-16.1.2022 och elever under tiden 10-14.1.2022. Efter barnkonsekvensanalysen, det skriftliga hörandet och diskussionsmötet behandlas ärendet enligt en preliminär tidtabell i stadsstyrelsen 24.1.2022 och i stadsfullmäktige 16.2.2022. Stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om nedläggningen av Haddom skola.

Bakgrundsinformation

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion har på sitt sammanträde 14.12.2021 § 13 föreslagit följande:

Utgående från elevprognosen och utmaningarna med skolfastigheten föreslår nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion att Haddom skola läggs ner 1.8.2022 och processer som anknyter till nedläggningen inleds.

Utbildningssektionen beklagar för sin egen del att man nu är tvungen att fatta beslutet till följd av långvarig vanskötsel av skolfastigheten och de beslut som fattats av andra organ inom stadens förvaltning. Eftersom frågan om Haddom skolas fortsatta verksamhet förs vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för slutligt beslut, och det är nämnden för fostran och bildning som godkänner den nya närskolan och det nya elevupptagningsområdet, framför sektionen sitt önskemål att vårdnadshavarna till de elever som nu går i Haddom skola bör ges rätt att välja ny närskola för sina barn.

Frågan om Haddom skola behandlades tidigare på den svenskspråkiga utbildningssektionens sammanträden 2.6.2021 § 37 och 29.6.2021 § 45. Protokollen och mötesmaterialet för dessa sammanträden finns på stadens webbplats på adressen https://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=96740. Vårdnadshavarna till Haddom skolas elever har en möjlighet att besvara en enkät om barnkonsekvensanalys 22.12.2021–16.1.2022 och eleverna 10.1.–14.1.2022.

Med anledning av förslaget (att lägga ner Haddom skola 1.8.2022) ordnas ett skriftligt hörande och ett diskussionsmöte. Syftet med hörandet i enlighet med 41 § i förvaltningslagen är att erbjuda möjlighet till inflytande: om avgörandet i ett ärende kan ha en betydande inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, ska myndigheten ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet.

Om hörandet meddelas på stadens officiella anslagstavla, elektroniskt på ingångssidan av stadens webbplats på adressen www.lovisa.fi och i lokaltidningarna Nya Östis och Loviisan Sanomat. Ytterligare information ges av utbildningschef Timo Tenhunen, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi. De berörda parterna får även en personlig inbjudan till diskussionsmötet.