Hallinto-oikeus hylkäsi rantatonttien myyntiä koskevan kunnallisvalituksen

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt 19.12.2019 antamallaan päätöksellä Loviisan kaupunginvaltuuston 17.1.2018 rantatonttien myyntipäätöstä koskevan kunnallisvalituksen.

Valitus koski kaupunginvaltuuston päätöstä, jonka mukaisesti vuokralla olevien rantatonttien myyntiä jatketaan päätöksen mukaan määräytyvillä hinnoilla niille vuokralaisille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tontteja.

Päätöksestä valittaneet kuntalaiset vaativat päätöksen kumoamista vedoten muun muassa siihen, että kaupunginvaltuusto oli ylittänyt toimivaltansa eikä päätös kohtele vuokralaisia tai vuokra-alueen ostajaehdokkaita yhdenvertaisesti. Valittajat katsoivat myös, että kaupunginvaltuuston päätös perustuu puutteelliseen selvitykseen.

Hallinto-oikeus katsoo ratkaisussaan, että kaupunginvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto myöskään ylittänyt toimivaltaansa. Hallinto-oikeus myös katsoo, ettei kunnallisvalitusta voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, p.  040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi