Förvaltningsdomstolen förkastade kommunalbesväret om försäljningen av strandtomterna

Helsingfors förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 19.12.2019 förkastat kommunalbesväret om Lovisa stadsfullmäktiges beslut 17.1.2018 om försäljning av strandtomter.

Besväret handlade om stadsfullmäktiges beslut angående prisättning och principerna för fortsatt försäljning av strandtomter till hyrestagare som är intresserade av att köpa sina tomter.

De överklagande motivera i sitt besvär att stadsfullmäktige har överskridit sina befogenheter och att beslutet i övrigt är lagstridigt. Besväret motiverades med att beslutet behandlar arrendatorerna samt inköpare orättvist. De överklagande ansåg också att stadsfullmäktige hade fattat sitt beslut enligt otillräckliga utredningar.

Enligt förvaltningsdomstolens beslut har stadsfullmäktige inte överskridit sina befogenheter och att beslutet fattades i korrekt ordning. Förvaltningsdomstolen anser också att ett kommunalbesvär inte kan inges på fakultativ lagföring.

Mer information: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn. 040 551 7511,

jan.d.oker-blom@loviisa.fi